ONECALL


Về chúng tôi

Chúng tôi gồm những người đam mê với mục tiêu cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua các sản phẩm đột phá.
Chúng tôi triển khai các sản phẩm tuyệt vời để giải quyết các vấn đề kinh doanh của bạn. Đặc biệt của OneCall triển khai sản phẩm công nghệ
hổ trợ cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý môi trường qua ứng dụng hệ thống thông tin,
tiến tới chính phủ điện tử.
 

Bộ dịch vụ hoàn chỉnh của chúng tôi

Hướng dẫn

Các buổi hướng dẫn để đảm bảo bạn nắng vững

hệ thống về mặt tổng quan hệ thống và từng chức năng

Lưu trữ

Đảm bảo tính sẳn sàng cao, tốc độ, khả năng mở rộng và bảo mật cho hệ thống ERP của bạn

Hổ trợ bảo trì

Giữa OneCall và bạn luôn ở trạng thái tốt và người dùng sẽ nhận được hổ trợ nhanh chóng khi cần

Phân tích

Phân tích thông số chức năng & phân tích những kẽ hở để bảm bảo sự thành công của dự án ERP doanh nghiệp

Triển khai

Triển khai cái mô-đun tùy chỉnh phù hợp với các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp phức tạp.

Dữ liệu

Di chuyển dữ liệu an toàn và trơn tru

từ các hệ thống bảo mật

Đối tác của chúng tôi

Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo

Đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi

Triển khai các dự án với quy mô khác nhau, có kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực đảm trách và nhiều năm kinh nghiệm thực hiện những dự án lớn.

            Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các ứng dụng hổ trợ doanh nghiệp, cải thiện cuộc sống người dân,

cải cách hành chính trong lĩnh vực môi trường, tiến tới hành Chính quyền điện tử

 

Khách hàng của chúng tôi

Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo

             Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để phục vụ bạn

                       Hãy trao đổi và khám phá cách OneCall có thể giúp cách mạng hóa doanh nghiệp của bạn                           

                                                                                                                       Liên hệ với chúng tôi